ระบบล้างถัง

การซัก แบนเนอร์มือถือหน้าซักผ้า

CONSERVE 360®

CONSERVE 360® คือเครื่องล้างถัง cGMP ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำความสะอาดถัง IBC (Intermediate Bulk Containers) ที่เชื่อถือได้
ภาพ
อนุรักษ์ภาพผลิตภัณฑ์ 360 องศา