ฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ฟิล์มบรรจุภัณฑ์

ขอแนะนำฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ACG 
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างปลอดภัยภายใต้การห่อหุ้ม

ผลงานที่ครอบคลุมของเราประกอบด้วยฟิล์มบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ และฟิล์มกั้นสูงและสูงพิเศษเกรดเภสัชกรรม การควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนเรซินไปจนถึงการกำหนดปฏิทินและการตัด - เรารับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ของทุกชุด