อย่างต่อเนื่อง

การทำแบนเนอร์เดสก์ท็อปต่อเนื่องแบบ Cartoning Cartoning แบนเนอร์มือถืออย่างต่อเนื่อง

HICART PLUS

HICART PLUS มีความแข็งแกร่ง เชื่อถือได้ และอเนกประสงค์สูง เพื่อตอบสนองแนวโน้มและความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีจำหน่ายในการกำหนดค่าระยะพิทช์และสายโซ่ที่แตกต่างกัน และสามารถบรรจุวัตถุแข็งใดๆ ได้
ภาพ
ภาพผลิตภัณฑ์ Hicart Plus

VP 120

เครื่องบรรจุกล่องแนวตั้งแบบเคลื่อนที่ต่อเนื่องและกึ่งอัตโนมัตินี้สามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่แข็งตัว และผลิตภัณฑ์ผสมที่เครื่องบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ไม่สามารถจัดการได้
ภาพ
ภาพผลิตภัณฑ์ VP120