ตู้คอนเทนเนอร์

การเคลือบแท็บเล็ตมีแบนเนอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ตเคลือบมีแบนเนอร์มือถือ

ซีรีส์ซีเคียวโคท

ซีรีส์ SECURECOAT ประกอบด้วยเครื่องเคลือบแท็บเล็ตแบบบรรจุที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก สำหรับใช้กับส่วนผสมออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีศักยภาพสูง (HPAPI) ที่ต้องปฏิบัติตาม OEB 4
ภาพ
รูปขนาดย่อ Securecoat TC III

รุ่นไหน?

รุ่น ขนาด
SECURECOAT TC III

9 ลิตร, 24 ลิตร, 56 ลิตร (ขนาดเล็ก)

SECURECOAT 125

l 125

SECURECOAT 175

l 175

SECURECOAT 250

l 250

SECURECOAT 350

l 350