กดโรตารีสองครั้ง

แบนเนอร์เดสก์ท็อปการบีบอัดแท็บเล็ต แบนเนอร์มือถือการบีบอัดแท็บเล็ต

โปรแท็บ™ 700

ตั้งแต่ฟังก์ชันพื้นฐานไปจนถึงกระบวนการขั้นสูง PROTAB™ 700 ช่วยลดความยุ่งยากในการบีบอัดแท็บเล็ตและเน้นประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีการประนีประนอม
ภาพ
ผลิตภัณฑ์ Protab 700