การขับรถ

เครื่องมือบีบอัดแท็บเล็ต แบนเนอร์มือถือเครื่องมือบีบอัดแท็บเล็ต

เครื่องมือแท็บเล็ต

การเจาะและแม่พิมพ์ของเราได้รับการออกแบบโดยใช้ซอฟต์แวร์ 3D ที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด และผลิตขึ้นโดยมีพิกัดความเผื่อต่ำซึ่งสมกับการออกแบบแท่นอัดแท็บเล็ต OEM ต่างๆ
ภาพ
การยิงผลิตภัณฑ์เครื่องมือ