นโยบายความเป็นส่วนตัวของเอซีจี แบนเนอร์มือถือนโยบายความเป็นส่วนตัว

ที่ ACG เรายึดมั่นในหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการปกป้องชีวิตมนุษย์ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม และเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ 

นโยบายนี้สรุปวิธีที่เราปกป้องและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และนี่คือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรา 

คลิกที่นี่เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรา นโยบายสิทธิมนุษยชนและแรงงาน.