ขวดอ้างอิง 360°

แบนเนอร์เดสก์ท็อปการทำให้เป็นอนุกรมของขวด แบนเนอร์มือถือการทำให้เป็นอนุกรมของขวด

ซีรีส์ VERISHIELD BA

ซีรีส์ BA จัดการและติดตามความเคลื่อนไหวของขวดแต่ละขวดภายในหน่วยบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ โดยการสร้างความสัมพันธ์แบบลำดับชั้นระหว่างขวดแต่ละขวดและหน่วยบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ภาพ
ภาพผลิตภัณฑ์ VeriShield BA21

รุ่นไหน?

รุ่น ปริมาณงานสูงสุด
เวอริชีลด์ BA21

Top-sert

เวอริชีลด์ BA31

พิมพ์ล่าง